Historia biblioteki

Biblioteka powstała w 1949 roku jako Gromadzka Biblioteka Publiczna licząca niewiele egzemplarzy książek. Był to małowartościowy księgozbiór składający się z darów mieszkańców Siemiątkowa oraz okolicznych wsi i istniejących instytucji, a szczególnie istniejącej tu szkoły podstawowej oraz jej nauczycieli. Pracownikami biblioteki byli:

Antoni Churski

Antoni Churski

Waleria Orzechowska

Waleria Orzechowska

Jadwiga Stępkowska

Jadwiga Stępkowska

Jadwiga Jastrzębska

Jadwiga Jastrzębska

Teresa Kalista

Teresa Kalista

Irena Oleksiak

Irena Oleksiak

Po raz drugi Jadwiga Jastrzębska (do 1982 - odejście na emeryturę)

Po raz drugi Jadwiga Jastrzębska (do 1982 - odejście na emeryturę)

Irena Stępkowska od 1982r. do chwili obecnej.

Irena Stępkowska od 1982r. do chwili obecnej.

Stopniowo księgozbiór, dzięki dotacjom państwowym powiększał się i biblioteka rozwijała się wraz z naszym krajem - Polską Ludową. Zostały założone katalogi zgodnie z wymogami instytucji kultury. Działalność jej przerwał i zniszczył pożar w 1988r. gdzie księgozbiór został doszczętnie zniszczony. Biblioteka rodziła się na nowo w wynajmowanym prywatnym domu. Zaczynając robić zakupy książek, a w szczególności wyposażając bibliotekę w lektury szkolne i nowości wydawnicze.

W latach późniejszych biblioteka została przeniesiona do budynku należącego do gminy, w którym mieścił się też Gminny Ośrodek Kultury.

Ze względu na złą lokalizację i dużą odległość od centrum wsi, biblioteka została przeniesiona do budynku po byłym Urzędzie Gminy w 2009 roku. Księgozbiór jest katalogowany w programie MAK+. Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiątkowie działa w sieci bibliotek MSIB. Obecnie wszystkie prace związane z działalnością biblioteki prowadzone są przez jednego pracownika, który pełni funkcję Kierownika GBP - Irenę Stępkowską.

© 2023 Biblioteka - Ośrodek Kultury w Siemiątkowie